Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

biri
5887 ba46 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakaat kaat
6411 8f15 390
Reposted fromamatore amatore viakaat kaat
1122 6689 390
Reposted fromfagshionista fagshionista viakaat kaat

May 05 2017

biri
opowieść o jabłkach
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viamiimi miimi
biri
5849 76ee 390
Reposted from0 0 viaRainbowDash RainbowDash

April 30 2017

biri
biri
Pamiętasz jak w szkole się ze mnie śmiałaś, że mięśnie mnie bolą, bo zanikają? Boli mnie serce. I nie jest śmiesznie. 
— P, a ja przecież już nie mam serca.
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty

April 24 2017

biri
0012 c3b3 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajnna jnna

March 22 2017

6974 6e75 390

thepagejakeenglish:

sixpennies:

gelfling:

givemeallthebaconandeggs:

Icelandic sheep

Where are they GOING

TO VALHALLA

WITNESS ME

biri
http://img.pr0gramm.com/2017/03/10/56f2b1d35ed79d18.jpg
Reposted fromFlau Flau viacziczi cziczi
biri
4947 02cf 390
Reposted fromrol rol viacziczi cziczi
biri
0385 f18f 390
Reposted fromPoranny Poranny vianyaako nyaako
biri
Reposted fromapatia apatia viacziczi cziczi
biri
9798 8a26 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacziczi cziczi
biri

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viacziczi cziczi

February 15 2017

biri
5932 7f32 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viajnna jnna

July 09 2015

6592 45cb 390
Reposted fromtwice twice viaarrependimento arrependimento
biri
7399 a197 390
Reposted fromkropq kropq viaarrependimento arrependimento
biri
6734 009a 390
Reposted fromblueinsane blueinsane viamao mao

July 02 2015

biri
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl